Оникіївська сільська рада

 

Село Оникієве – центр сільської ради Маловисківського району Кіровоградської області, розташоване у витоків річки Великої Висі за 30 км на південний  схід від районного центру і за 7 км від залізничної станції Плетений Ташлик. Населення – 1315 осіб. У селі є загальноосвітня школа, дитячий садок, амбулаторія, відділення зв’язку, будинок культури, бібліотека, 6 магазинів, перукарня. На території сільської ради працюють 9 фермерських господарств і 670 особистих сільських господарств, СТОВ «Победа», Оникіївський держлісгосп, оздоровчий комплекс «Лісова пісня». Сільською радою з 2009 року керує Інна Борисівна Воєвода.

 

 

СИМВОЛІКА СЕЛА ОНИКІЄВОГО  

МАЛОВИСКІВСЬКОГО РАЙОНУ

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

Герб.

Срібний вилоподібний хвилястий нитяний хрест ділить щит на верхнє синє та бокові зелені поля і спирається на срібну хвилясту нитяну балку, яка завершує чорну окраїну; у синьому полі – золоте сонце, у кожному зеленому полі – золотий дуб.

Прапор.

Квадратне полотнище  складається з синьої древкової та жовтої  вільної трикутних половин, у синьому полі – жовте сонце, у жовтому полі – зелений дуб; діаметр сонця і висота дуба дорівнюють 1/3 ширини полотнища. 

 • Село Оникієве ( інші назви – Тальянівка, Манойлівка, Мануйлівка, Манилівка, Оникіївка ) відоме з XVllстоліття. У період перебування на теренах Єлисаветградської провінції  Молдавського гусарського полку, 1 липня  1774 року капітану Таліану, який служив у 10-й (Плетеноташлицькій)  роті  цього полку, була виділена земля під слободу на 24 двори - 720 десятин. Раніше (1772) йому планувалося виділити під 2 двори 60 десятин, але те, що ця місцина до 1774 року не була заселена свідчить запис у щоденнику академіка Й.-А.  Гільденштенда:  « 6 июня.Утром выехали из Плетено-Ташлыцького шанца. На протяжении верст шести дорога шла к востоку, по совершенно однообразной равнине, до начала пологого  оврага, дающего начало Большой Выси…».Наступним населенним пунктом подорожі була ( Велика Виска).
 • У рапорті  Ольвіопольської  канцелярії до Новоросійської губернської канцелярії 1781 року зазначається, що закладена капітаном Таліаном слобода рухається за цолнером Ольвіопольської таможні Аникєєвим.  У  документах Новоросійської губернської канцелярії  1782 року є справа про землю цолнера Аникєєва і про дачу йому за формальним відмежуванням плану з межовою книги. Так цолнер (старший митний доглядач) Ольвіопольської прикордонної митниці титулярний радник Іван Іванович Аникєєв став власником слободи в Єлисаветградському повіті ( після адміністративно-територіальної реформи 1775 року Єлисаветградська провінція була поділена на повіти). Пізніше власницею фігурує його дружина Авдотья (народна форма імені Євдокія) Іванівна Аникєєва. Від цих власників і походить назва населеного пункту. На рубежі XVlllі  XlX  століть населений пункт мав таку характеристику:
 • «Деревня Манойловка Титулярного Советника Аникеева, коею владеет жена его. Душ – мужеска 173, женска 169, дворовых крестья 27; десятин  земли – под усадьбою 4 десятины 310 сажаней, пашни 1516 десятин 1719 сажаней, сенных покосов 0, лесу 55 десятин 1690 сажаней, неудобных мест 43 десятины 1090 сажаней, итого 1620 десятин. Селение на правой стороне вершины речки Выси, и на оной при двух запрудных озерках и колодезях, также и по обе стороны двух небольших  отвершков, на пологом и скалистом месте дом господской со службами деревянные, при доме фруктовой сад и ветряная мельница; дача по обе стороны речек Выси, Черного Ташлыка и многих овражков, течения никогда не имеют, грунт  земли черной, хлеба и травы родяться средственно, часнои  заводы лошадиной, рогатого скота, лес мелкой форостяной, поданные на пашне». Отже, це перший  короткий опис населеного пункту, в якому легко упізнається Оникієве, тільки Плетений Ташлик переплутано з Чорним. На Чорному Ташлику  в Аникєєвих також була Оникіївка, вона ж Євдокіївка ( від офіційного імені дружини цолнера), але вона виникла пізніше, за відводом землі 1783 року.
 •     У 1784 році Оникіївка опинилася у започаткованому указом від 30 березня 1783 року  Катеринославському намісництві, остаточну структуру якого визначили указом  від 24 січня 1784 року. Намісництво складалося з 15 повітів,серед яких був  проголошений Ольвіопольський повіт, але указам від 4 вересня 1784 року адміністративним центром Ольвіопольсько повіту був  призначений Новомиргород і повіт відповідно перейменований  на Новомиргородський.
 •    У Новомиргородському повіті Катеринославського намісництва Оникієве перебувало з 4 вересня 1784 року до 27 січня 1795 року, потім – у тому ж повіті Вознесенського намісництва до 12 грудня 1796 року.
 •    1794 року коштом Авдотьї Іванівни Аникєєвої була побудована дерев’яна церква в ім’я Різдва Святого Іоанна Предтечі і слобода стала повноцінним селом.
 •    Першими оникіївськими священиками були Петро Сапуновський ( 1794-1796), Семен Зіновієв (1787), Григорій Лисогоров (1798-1802), Михайло Султанов ( 1803-1804), Яків Орловський (1805-1810), Варфоломій Бужинський (1811-1812).
 •   1833 року до Іоанно-Предтечинської церкви була приписана Георгіївська церква сусіднього села Олександрівки (Гапсинового), побудована 1795 року коштом майора Івана Олександровича Гапси.
 •    12 грудня 1796 року була створена Новоросійська губернія, повіти змінили свою конфігурацію і Манойлівка (Оникіївка) опинилася в Єлисаветградському повіті, який 8 жовтня 1802 року увійшов до складу новосформованої Миколаївської  губернії, 15 травня 1803 року перейменованої на Херсонську.
 •    6 грудня 1828 року Єлисаветградський повіт за причиною запровадження військових поселень був скасований і його невійськові населені пункти потрапили до складу Бобринецького повіту. Така ситуація проіснувала до 1865 року,коли повітовий центр був переведений з Бобринця в Єлисаветград і в його повіті Херсонської губернії  Оникіївка була незмінно до 13 березня 1920 року.
 •     В подальшому село мало різне адміністративно-територіальне підпорядкування.
 •      Єлисаветградський повіт Миколаївської губернії: з березня 1920 року- по жовтень 1922 року (5 квітня 1921 року – 22 лютого 1922 року в Єлисаветградському повіті існував Плетеноташлицький  район, 22 лютого 1922 року приєднаний до Єлисаветградського району, ліквідованого 24 травня того ж року).
 •      Єлисаветградський повіт Одеської губернії: з жовтня 1922 року по березень 1923 року.
 •      Маловисківський район Єлисаветградського ( з 8 липня 1924 року - Зіновєвського) округу Одеської губернії: 7 березня 1923 року – 3 червня 1925 року.
 •      Маловисківський район Зіновєвського округу:  3 червня 1925 року – 12 вересня  1930 року.
 •       Маловисківський район: 12 вересня 1930 року - лютий 1931 року.
 •       Великовисківський район ( окремо): лютий 1931 року – 9 лютого 1932 року.
 •      Великовисківський район Одеської  області: 9 лютого 1932 року – 17 лютого 1935 року.
 •      Маловисківський район Одеської області: 17 лютого 1935 року – 10 січня 1939 року.
 •      Маловисківський район Кіровоградської області: 10 січня 1939 року – 2 серпня 1941 року.
 •   Новомиргородський дебіт (округ) Миколаївського генерального округу Райхскомісаріату Україна: 2 серпня 1941 року – 11 березня 1944 року.
 •    Після звільнення від німецько-фашистської окупації Оникієве незмінно перебуває у Маловисківському районі Кіровоградської області і 1 грудня 1991 року разом з іншими населеними пунктами УРСТ шляхом народного вибору на Всеукраїнському референдумі стала частиною незалежної  держави Україна.
 •   Свідчень про перших поміщиків Аникієвого небагато. Євдокія (Авдотья) Іванівна Аникєєва народилася 1773 року, померла 2 лютого 1836 року, похована в Оникіївці, вочевидь, на цвинтарі побудованої нею церкви. ЇЇ  син, ротмістр Іван Іванович Аниеєєв, народився 24 січня 1792 року, останні свої роки прожив в Оникієвці, помер 24 січня 1845 року,  похований біля матері. Там же були поховані Євгенія (1803- 23 серпня 1865) і Наталія ( 26 серпня 1829 – 23 – січня 1847) Аникєєви, напевно, то були дружина і дочка ротмістра Івана Аникєєва. Доля титулярного радника Івана Івановича Аникєєва не з’ясована, імовірно, він помер до побудови Оникіївської церкви, освяченої на честь святого покровителя батька, чоловіка і сина Євдокії Іванівни.Загадкою залишається і походження назви Манойлівка.Можливо першого власника, капітана Таліанп, звали Мануїлом, а може у подружжя Аникєєвих був ще син з таким ім’ям.

        З останніх крупних землевласників села найвідоміший купець Федір Іларіонович  Шевяков – мав при Оникієвому 1335 десяти 1179 сажнів землі.

В 1929 році почалася організація колективного господарства.  Більшість селян з охотою записувалися до колгоспу, більш заможніші чогось очікували, а куркулі відкритого виступали проти їх організації, проте на кінець 1930 року колективізацію було завершено повністю. Колгосп мав назву «Безвірник», його очолив посланець партії Ройтман. В жовтні 1942 року Ройтмана разом з дружиною і трьома неповнолітніми дітьми було розстріляно фашистами в Люцому лісі с. Оникієве.

Після війни колгосп «Победа» очолював з 1947 по 1976 рік Герой Соціалістичної праці Махинько Олексій Пантелійович

17 січня 1999року в селі Оникієве відкрито на місці колишнього дитячого садка «Колосок» на кошти місцевого колгоспу «Победа» (голова колгоспу Вишневський А .М.,),  за допомогою сільської ради  (сільський голова Каменев Микола Микитович), Оникіївського держлісгоспу (директор Єрмолаєв Володимир Григорович) і на пожертвування громадян сільської ради Українську Православну Церкву імені Серафима Саровського . Перший       священник – Карпець Олександр Пилипович.

     1 квітня 1974 року відкрито турбазу «Лісова пісня».

    До  складу Оникіївської сільської ради входять  села Оникієве, Ленінське, Новомихайлівка, Новокрасне та Новооникієве.

Оникієве розташоване за 30 км на південний схід від районного центру і за 7 км від залізничної станції Плетений Ташлик.

Територія Оникіївської сільської ради складає – 7 605 га.

На території ради проживає 1655 чоловік.

Сільський голова – Воєвода Інна Борисівна  , на посаді з 2009 р.

Склад сільської ради- 16 депутатських мандатів

На території ради працюють:

-          СТОВ «Побєда» - директор Вишневський Анатолій Миколайович;9/p>

-          ФГ «Грозан В.І.» - голова Грозан Володимир Іванович;

-          ФГ «Малюги М.А.» - голова Малюга Олександра Іванівна;

-          ФГ «Нікітченко П.М.» - голова Нікітченко Павло Михайлович;

-          ФГ «Пономаренко М.Д.» - голова Пономаренко Микола Дмитрович;

-          ФГ «Кирилов В.І.» - голова Кирилов Василь Іванович;

-          ФГ «Кирилов І.В.» - голова Кирилов Ігор Васильович.

-          ДП «Оникіївськийлісгосп»-директорСлюсаров Сергій Володимирович

-          Оздоровчий комплекс «Лісовапісня»-директор Джига Валентина Петрівна

ОБ'ЄКТИ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ

1.Дитячий садок  ″Дюймовочка″.

2.Оникіївська ЗШ  I-IIIст. 

3.Сільська лікарська амбулаторія.

4.Сільський будинок культури, 2 сільські клуби, бібліотека.

5.Оникіївське операційне вікно №4 Маловисківського ЦОС №10.

6.Філія ощадбанку.

7.ПАТ«Укртелеком»

8. Оникіївська дільнича лікарня ветеринарної медицини.

 Оникієве – спортивне село. Молодь приймає активну участь в різних спортивних міроприємствах як села, району так і області. І не дивно, що серед нагород спортсменів села багато грамот за зайняті перші місця в змаганнях з футболу, гирьового спорту, легкої атлетики,  дартсу, футзалу, волейболу, баскетболу, настільного тенісу, козацьких ігор, шахмат, шахів. Починаючи з 2003 року спортсмени сільської ради отримують лише перше або друге місце в спортакіадах району.

Так в 2003 році команда села зайняла 1місце в обласній спартакіаді за звання «Краще спортивне село».

В 2004 році – перше місце  в спартакіаді «Краще спортивне село».

В 2005 році також перше місце.

В 2006 році третє місце в спартакіаді.

  В  2009 році за ініціативи молоді села створено площадку з пляжного волейболу та в  подальшому  проведення  щорічного турніру.

2011рік – "Краще спортивне село Кіровоградської області", участь у Всеукраїнських змаганнях.

Футбольній команді» Лісгосп» села Оникієве – 6 років.

Навесні 2006 року  за підтримки директора ДП « Оникіївський лісгосп»

Слюсарова С.В. була створена футбольна команда « Лісгосп».

За рахунок підприємства  було закуплено комплект  футбольної форми та м`ячі.

Також підприємством надавався автотранспорт для  виїздних  матчів.

У 2010 році було  закуплено  комплект нової футбольної форми  та м`ячі.

В 2007 році  проведено реконструкцію  пам'ятника воїнам - землякам, які загинули в роки війни.

В цьому ж році Оникіївська сільська рада зайняла друге місце в конкурсі по визначенню кращої території серед місцевих рад району .

Закладено разом із ветеранами  Парк Слави

Підключеновуличнеосвітлення по вул.Катани в с.Новокрасне, щепідключатиметьсявул.Щорса та провул. Механізаторів. В подальшомуплануєтьсяосвітлитивсівулиці села, а в першу чергус.Ленінське та с.Новомихайлівка.

Створено громадськуорганізацію ″Оникієве для нащадків″. Реалізовано  проект "Перші кроки до успіху" та випуск бюлетеня ″Разом дієвіше″, отримано 2 комп′ютера для громадської світлиці, яка знаходиться в сільському будинку культури, та підключено бездротовий швидкісний інтернет Шторм.

           Відповідно до програми розвитку "Центральний регіон - 2015", а саме за участі в проекті ПРООН "Місцевий розвиток орієнтований на громаду" в Оникіївській ЗШ I-IIIст. було проведено енергозберігаючі технології (замінено вікна) та здійснено ремонт сільської лікарської амбулаторії .

Видатні люди Оникіївської  сільської ради :

Гайдаєнко Іван Петрович був членом відомого судна «Комсомолець», який був захоплений іспанськими заколотниками. Потім він написав ряд творів, збірку своїх творів передав землякам – оникіївцям. Ці твори зберігаються в сільській бібліотеці.

Катана Гаврило Макарович – Герой Соціалістичної праці, бригадир тракторної бригади колгоспу»Побєда».

Каменева Майя Михайлівна – ланкова колгоспу «Побєда» , двічі обиралася депутатом Верховної Ради України , нагороджена Срібною медаллю та Орденом Леніна .

Красовський Володимир Ісайович – тракторист колгоспу «Побєда»,  нагороджений Орденом Леніна.